Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Welke hersenaandoeningen zijn erfelijk en welke niet?

Het brein is het meest complexe en meest kwetsbare deel van het menselijk lichaam. Je hersenen kunnen slechts enkele minuten zonder zuurstof voordat ernstig letsel ontstaat. Onder normale omstandigheden is een reservevoorraad zuurstof in de hersenen aanwezig die ongeveer drie minuten meegaat. Daarna worden delen van de hersenen aangetast als de zuurstoftoevoer niet tijdig hersteld wordt. Maar los daarvan kunnen er nog veel meer dingen misgaan met ons brein. Van verschillende vormen van dementie tot relatief onbekende aandoeningen die vrij zeldzaam zijn. Soms zijn ze erfelijk, maar soms zijn ze het gevolg van een ongezonde leefstijl.

Tekort vitamine B1

Van dat laatste is de ziekte van Korsakov een goed voorbeeld. Dit is, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, geen vorm van dementie. De verwarring is te verklaren, want de symptomen lijken op elkaar. Echter, de ziekte van Korsakov, ontdekt door een Russische psychiater met die naam, is te relateren aan een tekort aan vitamine B1. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn. Veel mensen zullen de naam Korsakov wellicht associëren met alcoholisme. Dat is niet voor niets, want overmatig drankgebruik is een bekende boosdoener. Wie te veel drinkt, eet vaak ook niet heel gezond. Die combinatie kan ertoe leiden dat iemand onvoldoende vitamine B1 in zijn lichaam heeft. Daardoor kunnen zenuwcellen afsterven. Ook mensen die te maken hebben met een darmafsluiting of om andere redenen ondervoed raken, kunnen te maken krijgen met Korsakov. Omdat het kortetermijngeheugen van een Korsakovpatiënt aangetast wordt, is de associatie met dementie te verklaren.

Uitval van hersencellen

Van geheel andere aard is de ziekte van Huntington. Dit is wel een erfelijke ziekte, die ervoor zorgt dat hersencellen uitvallen. Het is een progressieve ziekte; de klachten worden steeds ernstiger. Het uitvallen van hersencellen leidt uiteindelijk tot een vorm van dementie. Het grote verschil met Korsakov is dat Huntington niet aan leefstijl te relateren is, maar aan erfelijkheid. Het is een tamelijk zeldzame ziekte, waarmee wereldwijd 1 op de 10.000 mensen te maken krijgt. Als je drager bent van de ziekte, is de kans vijftig procent dat ook je kinderen de ziekte zullen krijgen. Een drager van de ziekte zal met zekerheid het ziektebeeld ontwikkelen. Een genezing is er nog niet voor de ziekte van Huntington. Hoewel de Amerikaanse arts George Huntington de ziekte al in 1872 beschreef, zijn we pas sinds 1993 in staat om de diagnose met zekerheid te stellen.

0